نویسنده: mavaranet

اقدامات پس از عمل بینی

اقدامات پس از عمل بینی اگر متقاضی پریود باشد می تواند، جراحی بینی را هم زمان نیز انجام دهد؟ با کمبود خون روبرو نخواهد شد؟ آیا افرادی که هموگلوبین پایینی دارند، نیز می توانند این جراحی را انجام دهند؟ امروزه جراحی زیبایی بینی از استقبال طیف وسیعی در بین جوانان برخوردار شده است به طوری که اگر […]

ادامه مطلب