دسته: جراحی زیبایی بینی

اقدامات پس از عمل بینی

اقدامات پس از عمل بینی اگر متقاضی پریود باشد می تواند، جراحی بینی را هم زمان نیز انجام دهد؟ با کمبود خون روبرو نخواهد شد؟ آیا افرادی که هموگلوبین پایینی دارند، نیز می توانند این جراحی را انجام دهند؟ امروزه جراحی زیبایی بینی از استقبال طیف وسیعی در بین جوانان برخوردار شده است به طوری که اگر […]

ادامه مطلب